Disclaimer

laatste update: 30-12-2022

Bij deze heet Bar Zar Antwerpen u welkom en bieden wij u toegang tot www.zarantwerpen.be

DEFINITIES
Om deze Disclaimer zo duidelijk mogelijk op te bouwen, zullen de volgende termen elke keer ze vermeld
worden, exact de volgende definities hebben:
Cookie: Een kleine hoeveelheid data gegenereerd door de website dat door uw computer opgeslagen wordt.
Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analytische gegevens te voorzien en om informatie
zoals uw taal naar voorkeur of uw aanmeldgegevens te onthouden.
Bedrijf: Wanneer deze Disclaimer ‘Bedrijf’, ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ vermeldt, verwijst dat naar Bar Zar te Antwerpen.
Klant: Verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die gebruik wenst te maken van diensten
aangeboden door Bar Zar Antwerpen.
Toestel: Elk toestel verbonden met het internet, zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander toestel
dat gebruikt kan worden om toegang te verkrijgen tot zarantwerpen.be en bijgevolg gebruik te maken van de aangeboden diensten.
IP-adres: Elk toestel dat verbonden is met het internet krijgt een nummer toegewezen, beter bekend als
een Internet Protocol (IP) adres. Deze nummers zijn vaak toegewezen volgens geografische blokken. Een
IP-adres kan vaak gebruikt worden om de locatie van waar de verbinding tot stand gebracht werd te achterhalen.
Personeel: Verwijst naar de individuen die tewerkgesteld zijn bij Bar Zar Antwerpen of diegenen die onder contract
staan voor het uitvoeren van een dienst namens Bar Zar Antwerpen.
Persoonlijke gegevens: Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief
een persoonlijk identificatienummer – de mogelijkheid biedt tot identificatie van een natuurlijk persoon.
Dienst: Verwijst naar één van de diensten die worden aangeboden op zarantwerpen.be.
Website: De website van Bar Zar Antwerpen, bereikbaar via de URL ‘https://www.zarantwerpen.be

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Wij streven ernaar onze inhoud op regelmatige basis bij te werken en/of aan te vullen. Ondanks onze zorg
en aandacht, zou het kunnen gebeuren dat bepaalde inhoud incompleet of incorrect is.
Wat wij aanbieden wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of bewering van juistheid. Wat aangeboden wordt kan op elk moment gewijzigd worden zonder enige eerdere melding door ons.
Alle zichtbare prijzen van onze diensten kunnen beïnvloed worden door typ- of programeerfouten. Er wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard voor implicaties van dergelijke fouten. Ook komt er geen overeenkomst
tot stand op basis van dergelijke fouten.
Wij zullen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor links naar websites of diensten van derden betrokken
tot onze diensten. Via onze website, kan u andere websites bezoeken door links te volgen naar dergelijke
externe pagina’s. Hoewel we ernaar streven enkel door te verwijzen naar kwaliteitsvolle, nuttige en ethische
websites, hebben wij geen controle over de inhoud of aard van deze websites. Deze links mogen niet opgevat worden als een aanbeveling voor de op de bestemming te vinden inhoud. De websites waarnaar gelinkt
wordt kunnen een negatieve invloed ervaren van een verandering van beheer en/of inhoud en kunnen, dit
kan gebeuren alvorens wij de kans hebben dit op te merken en de ‘verslechterde’ link te verwijderen.
Wees aandachtig op het volgende feit wanneer u onze website verlaat: andere websites kunnen andere
privacybeleiden en voorwaarden hanteren, welke buiten onze controle liggen. Kijk het privacybeleid en de
servicevoorwaarden van deze websites zeker na alvorens u te engageren in het delen van gegevens of
bestanden.

FOUTEN EN WEGLATINGEN
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhouds-, code- of andere imprecisie.
Wij verstrekken geen garanties met betrekking tot juistheid.
In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig speciale-, directe-, indirecte-, gevolg- of incidentiële
schade of eender welke andere schade, zowel in uitvoering van contract, nalatigheid als andere onrechtmatige daden voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de website of de inhoud daarvan.

ALGEMEEN
De Bar Zar Antwerpen-website en zijn inhoud worden ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ aangeboden, zonder enige
garantie of vertegenwoordiging, zowel uitdrukkelijk als geïmpliceerd. Bar Zar Antwerpen is de distributeur en niet de
uitgever van inhoud van derden; op die manier oefent Bar Zar Antwerpen geen controle uit over de bewerking van deze
inhoud en geven wij geen garantie met betrekking tot nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van
enige informatie, inhoud, dienst of handelswaar vertstrokken door of beschikbaar vanaf de Bar Zar-website.
Zonder het voorgaande te beperken, wijst Bar Zar Antwerpen specifiek alle garanties en vertegenwoordigingen in alle
inhoud verzonden op of in verband met de Bar Zar-website of op websites die als link zichtbaar zijn op de
Bar Zar-website, of in producten verstrokken als onderdeel van of anders in verband met de Bar Zar-website,
inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, gepastheid voor een bepaald doel of de
niet-schending van rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of geschreven informatie vertrokken door Bar Zar Antwerpen of één van zijn filialen,
werknemers, officiers, bestuurders, tussenpersonen of dergelijke zal een garantie vormen. Informatie in
de vorm van prijs en beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder eerdere melding. Zonder het
vorige te beperken, garandeert Bar Zar Antwerpen niet dat zijn website altijd ononderbroken, onbeschadigd, tijdig of
foutloos zal zijn.

GETUIGENISSEN
Alle getuigenissen op dit platform zijn meningen van degenen die ze gedaan hebben. Op de verstrokken
informatie in deze getuigenissen mag niet vertrouwd worden om het resultaat van de eigen situatie te
voorspellen. De ervaarde resulataten zijn afhankelijk van veel resultaten, inclusief maar niet beperkt tot het
niveau van eigen verantwoordelijkheid, toewijding en capaciteiten, bijgevoegd tot factoren waarop u en/of
wij niet kunnen anticiperen.
Wij zullen onze bezoekers eerlijke getuigenissen vertstrekken. Getuigenissen zouden weergegeven kunnen
worden in vorm van audio, tekst of video en zijn niet noodzakelijk representatief voor allen die het product
of de dienst zullen gebruiken.
Bar Zar Antwerpen garandeert niet dezelfde resultaten zoals beschreven in de getuigenissen. Getuigenissen verstrokken op ons platform zijn toepasbaar op de de individuen die ze schreven, en mogen niet indicatief zijn voor
toekomstig succes van andere individuen.
Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer wenst te weten over getuigenissen.

UW TOESTEMMING
Wij hebben onze Disclaimer bijgewerkt om u complete transparantie te bieden over de gang van zaken
wanneer u een bezoek brengt aan onze website. Door gebruik te maken van onze diensten, een account
aan te maken of een aankoop te verrichten, stemt u daarbij toe tot onze Disclaimer en gaat u daarbij akkoord met diens voorwaarden.

AANPASSINGEN AAN DEZE DISCLAIMER
Soms zullen wij dit document bijwerken, aanpassen of veranderen zodat het nauwer aansluit bij onze
dienst en beleid. Behalve wanneer anders verplicht door de wet, zullen deze veranderingen hier vermeld
worden. Dan, indien u verder gaat met het gebruiken van onze dienst, zal u gebonden zijn aan de bijgewerkte Disclaimer. Indien u niet akkoord gaat, kan u stoppen met het gebruiken va onze dienst.

CONTACTEER ONS
Twijfel niet om contact op te nemen indien u vragen heeft.
– Via e-mail: info@njord.be
– Via telefoonnummer: +32 499 33 07 97
– Via deze url: https://www.zarantwerpen.be/contact